İklim Yönetişimi Girişimi’nin (Climate Governance Initiative, CGI) yerel bir inisiyatifi olarak 2023 yılında kurulan Chapter Zero Türkiye Türkiye’de yönetim kurulları ve üst yönetim seviyesinde iklim yönetişimini desteklemeyi, iklim değişikliği konusunu yönetim kurullarında bir öncelik haline getirmeyi hedeflemektedir.

Chapter Zero Türkiye’nin temel misyonu Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum, WEF) Etkili Yönetişim İlkeleri’nin Türkiye’deki şirketlerde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

İklim Yönetişimi Girişimi 2019’da Dünya Ekonomik Forumu çatısı altında başlatılmıştır. Girişim iklim değişikliği risklerini en aza indirmek için mümkün olan en iyi kararların alınmasını sağlamak amacıyla şirketlerin yönetim ve denetim organlarına iklim değişikliğinin şirketler üzerindeki  ve şirketlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisine ilişkin bir anlayış sağlama ihtiyacına doğrudan yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

İklim Yönetişimi Girişimi’nin amacı yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerden oluşan bir topluluk oluşturmak ve onları, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin önemli yönetim kurulu tartışmalarına liderlik edecek şekilde donatmaktır. Üyeler diğer ülkelerde yer alan Chapter Zero organizasyonlarından oluşan uluslararası bir ağın içerisinde Türkiye’de ve küresel olarak yerel inisiyatifler aracılığıyla yönetişim ve yeşil dönüşüm uzmanları ağına katılabileceklerdir.

Chapter Zero Türkiye bu kapsamda etkinlikler, çalıştaylar, seminerler ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları düzenlemektedir. Chapter Zero Türkiye üyelerine bu faaliyetler aracılığıyla iklim yönetişimi yetkinliklerini geliştirme ve uluslararası bir ağın parçası olma fırsatı sunulmaktadır.

 

 

 

Danışma Kurulu

Yürütme Komitesi

Proje Yönetim Ofisi

Chapter Zero Türkiye Yürütücüsü
Stratejik Ortak
İçerik Ortağı
Sponsor
Kurumsal Ortak