İklim Yönetişimi Girişimi’nin (Climate Governance Initiative – CGI) bir parçası olarak 2023 yılında kurulan Chapter Zero Türkiye iklim değişikliğine yönelik finansmanın etkili bir şekilde tahsis edilmesini kolaylaştırmak ve düşük karbonlu bir ekonomiye sorunsuz bir geçiş sağlamak için iklim kaynaklı risk yönetimi anlayışının yatırım ve karar alma süreçlerinde yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Girişimin temel misyonu, Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum – WEF) Etkili İklim Yönetişimi İlkelerinin CGI kurallarıyla uyumlu olarak uygulanmasını teşvik ederken, aynı zamanda yöneticilere, iklim değişikliğini bir yönetim kurulu önceliği haline getirmeleri için gerekli bilgi ve vizyonu sağlamaktır.

 

İklim Yönetişimi Girişimi 2019’da Dünya Ekonomik Forumu çatısı altında başlatılmıştır. Girişim iklim değişikliği risklerini en aza indirmek için mümkün olan en iyi kararların alınmasını sağlamak amacıyla şirketlerin yönetim ve denetim organlarına iklim değişikliğinin şirketler üzerindeki  ve şirketlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisine ilişkin bir anlayış sağlama ihtiyacına doğrudan yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

İklim Yönetişimi Girişimi’nin amacı yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerden oluşan bir topluluk oluşturmak ve onları, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin önemli yönetim kurulu tartışmalarına liderlik edecek şekilde donatmaktır. Üyeler diğer ülkelerde yer alan Chapter Zero organizasyonlarından oluşan uluslararası bir ağın içerisinde Türkiye’de ve küresel olarak yerel inisiyatifler aracılığıyla yönetişim ve yeşil dönüşüm uzmanları ağına katılabileceklerdir.

Bu amaçlar doğrultusunda programlarımız üyelerimizin kendileriyle ilgili konu ve alanlarla etkileşim kurabilmeleri için tasarlanmıştır. Buna iklim değişikliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olanlar için tasarlanmış etkinlikler, çalıştaylar, seminerler ve diğer içeriklerin yanı sıra daha deneyimli olan üyeler için kapsamlı etkinlikler dahildir. Bu faaliyetler aracılığıyla öğrenme fırsatları, iklim değişikliği konusunda uzmanlık geliştirme ve uluslararası iklim ağlarıyla bağlantı kurma imkanları sunulmaktadır.

 

 

 

Danışma Kurulu

Yürütme Komitesi

Proje Yönetim Ofisi